Kredyt obrotowy

Jeżeli Twoja firma potrzebuje finansowania bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją lub sprzedażą towarów i usług sięgnij po kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Dzięki niemu zyskasz więcej swobody w gospodarowaniu środkami finansowymi.

 • Dopasowanie warunków finansowania do indywidualnych możliwości Klienta,
 • Konkurencyjne oprocentowanie,
 • Dogodne warunki spłaty.

Kredyt obrotowy może być udzielony:

 • w PLN,

 • na okres do 36 miesięcy,
 • z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału, włącznie z opcją jednorazowej spłaty kapitału na koniec okresu kredytowania,
 • do wypłaty w jednej lub kilku transzach.


Maksymalna kwota kredytu zależy od Twoich potrzeb i możliwości płatniczych. Stosujemy elastyczne formy zabezpieczeń, takie jak:

 • Hipoteka,
 • Zastaw zwykły lub rejestrowy,
 • Przewłaszczenie,
 • Przelew wierzytelności,
 • Blokada środków na rachunku,
 • Poręczenie.

Oprocentowanie
Kredyt obrotowy jest oprocentowany wg  zmiennej stawki oprocentowania.

Dla kogo
Z kredytu możesz skorzystać jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna, osoba prawna, lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej) od co najmniej 6 miesięcy.

Umów się z doradcą!