Kredyt inwestycyjny

Rozwój firmy wymaga inwestycji. Niezależnie od tego, czy zamierzasz dokonać inwestycji w środki trwałe, niematerialne czy finansowe, lub czy chcesz refinansować poniesione już wydatki sięgnij po kredyt inwestycyjny. Dzięki niemu będziesz mógł optymalne wykorzystać Twoje własne środki finansowe.

  • Kredyt inwestycyjny umożliwia sfinansowanie 80% wartości inwestycji,
  • Kredyt inwestycyjny może służyć zarówno na pokrycie przyszłych kosztów inwestycji jak i na refundację już poniesionych kosztów.

Kredyt może zostać przeznaczony na dowolny cel inwestycyjny:

  • Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu,
  • Zakup oprogramowania, technologii,
  • Zakup/budowę budynków,
  • Remont istniejących urządzeń, budynków.

Oprocentowanie zmienne, bazujące na stawkach WIBOR, LIBOR, EURIBOR,
Harmonogram spłat kredytu ustalany indywidualnie z Klientem

Uruchomienie kredytu może nastąpić w formie:

  • Przelewu środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy lub na inny rachunek wskazany w umowie kredytowej,
  • Zapłaty za faktury lub z tytułu realizacji innych dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego.

Umów się z doradcą i wykorzystaj Twój potencjał inwestycyjny!